Bilservice

Bilservice

Nu ska jag skriva om bilservice. 

Olika biltillverkare har olika förslag på service vid olika kilometer- eller tidsintervall. Kontrollera alltid vad din bils rekommenderade serviceschema är innan du godkänner att något arbete utförs på den.

Din bil kan behöva en bilservice för att 

– Du kan känna att något inte stämmer med din bil (t.ex. motorfelindikatorn är tänd) 

– Bilen luktar brinnande olja/något annat ovanligt (t.ex. brinnande plast). Titta under bilen, om det ser ut som om det har funnits ett oljeläckage nyligen kan detta vara orsaken och få det kontrollerat ut.

– Bilens uppvärmning 

– Luftkonditioneringssystem kan behöva underhållas 

– Inspektera korrosion på karossen 

– Ta bort bilbatteriet och rengör anslutningarna (detta kan hjälpa till vid problem med att starta bilen) 

– Motorn är i behov av service (t.ex. tandrem, tändstift, oljebyte) 

Så här kontrollerar du om din bil behöver en bilservice 

Ta bort oljemätstickan i motorrummet och torka av den med en absorberande trasa. Sätt tillbaka oljemätstickan helt och hållet i sitt hölje och dra ut den igen – oljan på oljemätstickan ska ligga mellan Min och Max. Om så inte är fallet, fyll på med olja av rekommenderat märke/kvalitet eller låt bilen omedelbart servas. Biltillverkarna ger också vägledning på bilservice. Om du har en bilförsäkring, kontrollera att bilservice är tillåten innan du låter utföra servicearbeten på bilen.

Om din bil behöver en bilservice, beskriver den här artikeln vad du kan förvänta dig under besöket på verkstaden. Mekanikern kommer att utföra följande kontroller :

– Kontrollera om det finns läckor runt motorrummet 

– Inspektera under karossen för skador och korrosion

– Rengör batteripolerna 

– Byta tändstift 

och motor- och luftfilter 

– Byt bilbatteri vid behov 

– Tömma och byta ut bränsle, olja och vätskor vid behov.

Kontakta mig om ni vill få tips på firmor i Kristinehamn som utför bilservice


Kommentarer är stängda.